Kup Na Raty

Produkt dnia

 Visitors online

Flag Counter

 

Podatkowa ulga termomodernizacyjna

Od roku 2019 mamy niewątpliwą okazję skorzystania z tak zwanej ulgi termomodernizacyjnej.
Obowiązujące od tego roku przepisy podatkowe, oraz polityka rządu skłaniająca obywateli do modernizacji termicznej swoich nieruchomości zostały uproszczone do tego stopnia, że praktycznie każdy właściciel domu, który pragnie zmniejszyć koszty ogrzewania lub zwiększyć jego wydajność może liczyć na sporą ulgę.

Ulga Termomodernizacyjna - Farby Remont

Co należy zrobić, aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

 • rozpocząć przedsięwzięcie termomodernizacyjne – nie ma tu obowiązku rozpoczęcia go od audytu termomodernizacyjnego,
 • kupować towary, produkty i usługi, których nabycie zgodnie z wykazem można odliczać od dochodu,
 • ukończyć przedsięwzięcie w ciągu trzech lat (np. rozpoczęcie – pierwszy wydatek – maj 2019 – zakończenie nie później niż 31 grudnia 2022 r.),
 • odliczać poczynione wydatki na bieżąco, osobno za każdy rok w deklaracji rocznej PIT.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Z ulgi podatkowej mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W tym także budynków w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej.

Ile można skorzystać na uldze termomodernizacyjnej?

Kwotę poniesionych kosztów odliczamy od dochodu, który rozliczamy w deklaracji podatkowej.
Maksymalna kwota wydatków, które możemy rozliczyć to 53.000zł. Kwota, którą zaoszczędzimy w wyniku może sięgnąć nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Co ważne limit 53.000zł dotyczy nie danej nieruchomości, lub danej inwestycji, ale podatnika. Zatem każdemu z małżonków przysługuje niezależnie.

Co można odliczyć?

Odliczeniu podlegają wydatki na usługi oraz materiały i urządzenia związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018r.

 

Lista obejmuje:

 1. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 5. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 6. kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 9. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 10. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 11. pompa ciepła wraz z osprzętem;
 12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 13. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 14. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 15. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Odliczeniu mogą podlegać także usługi według poniższej listy:

 1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 2. wykonanie analizy termograficznej budynku;
 3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 8. montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 9. montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 10. montaż pompy ciepła;
 11. montaż kolektora słonecznego;
 12. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 13. montaż instalacji fotowoltaicznej;
 14. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 15. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Podatek ulga na ocieplenie

Co jest podstawą do rozliczenia ulgi termomodernizacyjnej?

Z ulgi można skorzystać wyłącznie na podstawie imiennej faktury VAT wystawionej przez sprzedawcę towaru rozliczanego w ramach ulgi, lub usługodawcę, który wykonuje zamierzenie termomodernizacyjne.
Zakończenie prac termomodernizacyjnych należy potwierdzić stosownym protokołem. Jeżeli prace wykonujemy samodzielnie, taki protokół powinniśmy sporządzić sami. Stanowi on podstawę i dowód wskazujący na zakończenie prac termomodernizacyjnych.
Od roku 2018 nie jest konieczne przeprowadzanie audytu energetycznego, co bardzo upraszcza przygotowanie oraz przeprowadzanie prac.

Zachęcamy, aby zapoznać się z materiałami informacyjnymi na temat ulgi termomodernizacyjnej, które zamieszczamy poniżej.

Zachęcamy aby przyłączyć się do tej wielkiej ogólnokrajowej akcji modernizacji termicznej budynków jednorodzinnych, dzięki której wszyscy skorzystamy na ograniczeniu skażeniu środowiska, a indywidualnie cieszyć się możemy mniejszymi kosztami ogrzewania i ulgami podatkowymi.

 

 Artykuł "Ulga Termomodernizacyjna - ocieplenie domu" e-pity.pl

https://www.e-pity.pl/ulga-termomodernizacyjna-ocieplenie-domu/

Artykuł "Wykaz wydatków na materiały i usługi objętych ulgą termomodernizacyjną (na ocieplenie) e-pity.pl

https://www.e-pity.pl/ulga-termomodernizacyjna-ocieplenie-domu/wykaz-towary-uslugi-materialy-urzadzenia/

Artykuł "Ulga termomodernizacyjna od 2019r. Nawet 53 tysiące złotych odliczenia zakłada nowa ulga podatkowa" murator.pl

https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/ulga-termomodernizacyjna-od-2019-r-nowa-ulga-podatkowa-mialaby-przypominac-dawna-ulge-remontowa-aa-jWvo-DXam-9HGL.html

Ustawa Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

http://cdn.files.smcloud.net/t/media/files/Ustawa_ulga-termomodernizacyjna1.pdf

 

USTAWA
z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20082231459

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002489

Wyjaśnienia podatkowe w sprawie ulgi termomodernizacyjnej

https://www.podatki.gov.pl/media/5270/obja%C5%9Bnienia-podatkowe-ulga-termomodernizacyjna-po-konsultacjach-2.pdf

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl